Loading...

Formulář "Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy"

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):


Adresát:
Prodávající: Mgr. Kateřina Koreň / nagranulky.cz
IČ: 06085113
Se sídlem: Bělkovice – Lašťany 476, 783 15 Bělkovice – Lašťany


Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ……..........…… objednal zboží ……..................................….., číslo objednávky ……...............……, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..


Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


V ………............................. dne ……….


Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)


Přílohy:
Doklad o koupi